Wu Bai 伍佰 - Last Dance 歌詞 Lyrics with Pinyin


Wu Bai 伍佰 - Last Dance 歌詞 Lyrics with Pinyin | 伍佰 Last Dance 歌詞
Singer: Wu Bai 伍佰 

Album: Last Dance

Title: Last Dance

English Title: Last Dance


所以暫時將妳眼睛閉了起來
Suǒyǐ zhànshíjiāng nǎi yǎnjīng bìle qǐlái
黑暗之中漂浮我的期待
hēi'àn zhī zhōng piāofú wǒ de qídài
平靜臉孔映著繽紛色彩
píngjìng liǎn kǒng yìngzhe bīnfēn sècǎi
讓人好不疼愛
ràng rén hǎobù téng'ài

妳可以隨著我的步伐輕輕柔柔的踩
nǎi kěyǐ suízhe wǒ de bùfá qīng qīngróu

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...