Vicky Chen 陳忻玥 - Fiery Love 炙愛 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Vicky Chen 陳忻玥 - Fiery Love 炙愛 (Zhi Ai) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 陳忻玥 炙愛 歌詞 
Singer: Vicky Chen 陳忻玥
Album: Fiery Love 炙愛
Title: 炙愛 (Zhi Ai)
English Title: Fiery Love

我的心 你的心 已沒有交集
Wǒ de xīn nǐ de xīn yǐ méiyǒu jiāojí
我看著你 熟睡裡 嘴角毫無笑意
wǒ kànzhe nǐ shúshuì lǐ zuǐjiǎo háo wú xiào yì
為什麼我要這樣欺騙自己
wèishéme wǒ yào zhèyàng qīpiàn zìjǐ
說什麼你還是當初那個你
shuō shénme nǐ háishì dāngchū nàgè nǐ
我已經沒有分辨明理的能力

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...