Namewee 黃明志 - Chu Qu Zou Zou 出去走走 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Namewee 黃明志 - Chu Qu Zou Zou 出去走走 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 黃明志 出去走走 歌詞
Singer: Namewee 黃明志

Album: Chu Qu Zou Zou 出去走走

Title: Chu Qu Zou Zou 出去走走

English Title: 
想出去走走 帶我去高雄
xiǎng chūqù zǒu zǒu dài wǒ qù gāoxióng
給自己找個去流浪的理由
jǐ zìjǐ zhǎo gè qù liúlàng de lǐyóu
想出去走走 帶兩手啤酒
xiǎng chūqù zǒu zǒu dài liǎngshǒu píjiǔ
把手機關了丟了 誰都找不到我
bǎshǒu jīguānle diūle shuí dōu zhǎo bù dào wǒ

想著妳睡了沒 一個人

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...