Feng Ze 邱鋒澤 - Lover 飯隨愛人 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Feng Ze 邱鋒澤 - Lover 飯隨愛人 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 邱鋒澤 飯隨愛人 歌詞那晚是第一次見到她
Nà wǎn shì dì yī cì jiàn dào tā
低頭啜泣好久不說話
dītóu chuàiqì hǎojiǔ bù shuōhuà
茫茫人海裡
mángmáng rén hǎilǐ
表示著關心
biǎoshìzhe guānxīn
她的眼淚使心情複雜
tā de yǎnlèi shǐ xīnqíng fùzá

好不容易那天放了假
hǎobù róngyì nèitiān fàngle jiǎ
不知不覺多了些牽掛
bùzhī bù jué duōle xiē qiānguà
讀著那書信
dúzhe nà shūxìn
一點點靠近
yīdiǎn diǎn kàojìn
開始握緊她給的鮮花
kāishǐ wò jǐn

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...