Bii 畢書盡 - You 你 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Bii 畢書盡 - You 你 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 畢書盡 你 歌詞
Singer: Bii 畢書盡
Album: 你 (You)
Title: 你 (Ni)
English Title: You

漂泊在人海裡
Piāobó zài rén hǎilǐ
弄丟了我的你
nòng diūle wǒ de nǐ
找不到你我 愛過的證明
zhǎo bù dào nǐ wǒ àiguò de zhèngmíng
你忘記了過去 忘了愛過的你
nǐ wàngjìle guòqù wàngle àiguò de nǐ
我在你心裡住過的痕跡
wǒ zài nǐ xīnlǐ zhùguò de hénjī

看著遠去的你
kànzhe yuǎn qù de nǐ
想再次擁抱你
xiǎng zàicì yǒngbào nǐ
想找回我們愛過的曾經
xiǎng zhǎo

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...