Wayne Huang 黃偉晉 - Photophobia 背光旅行 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Wayne Huang 黃偉晉 - Photophobia 背光旅行 (Bei Guang Lu Xing) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 黃偉晉 背光旅行 歌詞
Singer: Wayne Huang 黃偉晉

Album: Photophobia 背光旅行

Title: 背光旅行 (Bei Guang Lu Xing)

English Title: Photophobia 


我有一個趨光的身體
Wǒ yǒu yīgè qū guāng de shēntǐ
曬著我的生活所需
shàizhe wǒ de shēnghuó suǒ xū
人們說 面對光 陰影就不在眼底
rénmen shuō miàn duì guāng yīnyǐng jiù bùzài yǎndǐ

我卻有著畏光的秘密
wǒ què yǒuzhe wèi guāng de

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...