TANK 呂建忠 - Your Love Song 你的情歌 Lyrics 歌詞 with Pinyin


TANK 呂建忠 - Your Love Song 你的情歌 (Ni De Qing Ge) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 呂建忠 你的情歌 歌詞


Singer: TANK 呂建忠

Album:  Your Love Song 你的情歌

Title: 你的情歌 (Ni De Qing Ge)

English Title:  Your Love Song 


轉身過後 心痛吞噬沉默
Zhuǎnshēn guòhòu xīntòng tūnshì chénmò
想對你說的都沒說
xiǎng duì nǐ shuō de dōu méi shuō
我們曾擁抱 微風和夜空
wǒmen céng yǒngbào wéifēng hé yèkōng
笑說 我們會很久很久
xiào shuō wǒmen huì hěnjiǔ hěnjiǔ

獨自走過

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...