sodagreen - Tomorrow Will Be Fine Lyrics 歌詞 with Pinyin


sodagreen - Tomorrow Will Be Fine Lyrics 歌詞 with Pinyin | sodagreen tomorrow will be fine 歌詞
Singer: sodagreen

Album: Tomorrow Will Be Fine

Title: Tomorrow Will Be Fine

English Title: Tomorrow Will Be Fine


這條路 好漫長 時光逼著我們長大
Zhè tiáo lù hǎo màncháng shíguāng bīzhe wǒmen zhǎng dà
好多話 不能講 只有把酒言歡地藏
hǎoduō huà bùnéng jiǎng zhǐyǒu bǎjiǔ yánhuān de cáng
這世界 說大不大
zhè shìjiè shuō dà bù dà
一生

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...