JJ Lin 林俊傑 - Stay With You Lyrics 歌詞 with Pinyin


JJ Lin 林俊傑 - Stay With You Lyrics 歌詞 with Pinyin |  林俊傑 Stay With You 歌詞
Singer: JJ Lin 林俊傑

Album: Stay With You

Title: Stay With You

English Title: Stay With You


長長的黑夜它到底還黯然多久
Zhǎng zhǎng de hēiyè tā dàodǐ hái ànrán duōjiǔ
閃爍日光燈原來它就是種煙火
shǎnshuò rìguāngdēng yuánlái tā jiùshì zhǒng yānhuǒ
感覺到春風夏雨隱藏在雙眼
gǎnjué dào chūnfēng xià yǔ yǐncáng zài shuāng yǎn
就這樣迎接這陣雨
jiù zhèyàng yíngjiē zhè

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...