Julia Wu 吳卓源 - 全世界的朋友都讓我失望 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Julia Wu 吳卓源 - 全世界的朋友都讓我失望 (Quan Shi Jie De Peng You Dou Rang Wo Shi Wang) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 吳卓源 全世界的朋友都讓我失望 歌詞


Singer: Julia Wu 吳卓源

Album: 5 am

Title: 全世界的朋友都讓我失望 (Quan Shi Jie De Peng You Dou Rang Wo Shi Wang)

English Title: 


字字都藉口
Zì zì dōu jíkǒu
句句沒承諾
jù jù méi chéngnuò
明明說過的話不去做
míngmíng shuōguò dehuà bù qù zuò

所有人都說
suǒyǒu rén dōu shuō
所有人都錯
suǒyǒu rén dōu cuò
我的靈感都被你

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...