Hebe Tien 田馥甄 - Let it 懸日 (Xuan Ri) Lyrics 歌詞 with Pinyin


Hebe Tien 田馥甄 - Let it 懸日 (Xuan Ri) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 田馥甄 懸日 歌詞
Singer: Hebe Tien 田馥甄

Album: Let it 懸日

Title: 懸日 (Xuan Ri)

English Title: Let it 
黃昏宣告著 今天已死亡
Huánghūn xuāngàozhe jīntiān yǐ sǐwáng
淡去的光陰 是我的戰場
dàn qù de guāngyīn shì wǒ de zhànchǎng
重遇在熱絡的市集
chóng yù zài rè luò de shì jí
我很喜歡你的她
wǒ hěn xǐhuān nǐ de tā
多配你呀
duō pèi nǐ ya

是真的開心 不​​是在作假
shì zhēn de kāixīn bùshì

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...