Eric Chou 周興哲 - When We Were Young 小時候的我們 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Eric Chou 周興哲 - When We Were Young 小時候的我們 (Xiao Shi Hou De Wo Men) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 周興哲 小時候的我們 歌詞
Singer: Eric Chou 周興哲

Album: When We Were Young 小時候的我們

Title: 小時候的我們 (Xiao Shi Hou De Wo Men)

English Title: When We Were Young 在你遺忘的 小時候 我在等著
Zài nǐ yíwàng de xiǎoshíhòu wǒ zài děngzhe
調色盤裝滿了 宇宙的顏色 單純狂熱
tiáo sè pán zhuāng mǎnle yǔzhòu de yánsè dānchún kuángrè
哭是直覺的 笑是發自真心的

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...