PikA 邱振哲 - Tai Yang 太陽 Lyrics 歌詞 with Pinyin


PikA 邱振哲 - Tai Yang 太陽 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 邱振哲 太陽 歌詞Singer: PikA 邱振哲
Album: Tai Yang 太陽
Title:  Tai Yang 太陽
English Title: The Sun

你總感到落寞沮喪 你總感到失望
Nǐ zǒng gǎndào luòmò jǔsàng nǐ zǒng gǎndào shīwàng
對於人生未來總有太多 迷惘
duìyú rénshēng wèilái zǒng yǒu tài duō míwǎng
你總偽裝自己不痛 你總笑著逞強
nǐ zǒng wèizhuāng zìjǐ bù tòng nǐ zǒng xiàozhe chěngqiáng
對於愛情害怕觸碰 放棄掙扎
duìyú àiqíng hàipà chù pèng fàngqì zhēngzhá

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...