G.E.M. 鄧紫棋 - Selfless 透明 Lyrics 歌詞 with Pinyin


G.E.M. 鄧紫棋 - Selfless 透明 (Tou Ming) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 鄧紫棋 透明 歌詞 
Singer: G.E.M. 鄧紫棋

Album: City Zoo 摩天動物園

Title: 透明 (Tou Ming)

English Title: Selfless


愛著你 也愛著我
Àizhe nǐ yě àizhe wǒ
這是一種折磨 這是一種折磨
zhè shì yīzhǒng zhémó zhè shì yīzhǒng zhémó

今夜無數的街燈 沿路陪著我
jīnyè wú shǔ de jiēdēng yánlù péizhe wǒ
卻把我孤獨的裂縫 照得更寂寞
què bǎ wǒ gūdú de lièfèng zhào dé gèng jìmò
如果這是一個夢 注定沒結果
rúguǒ zhè

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...