G.E.M. 鄧紫棋 - Full Stop 句號 Lyrics 歌詞 with Pinyin


G.E.M. 鄧紫棋 - Full Stop 句號 (Ju Hao) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 鄧紫棋 句號 歌詞

Singer: G.E.M. 鄧紫棋
Album: Full Stop 句號
Title: 句號 (Ju Hao)
English Title: Full Stop

可惜我們終於來到 一個句號
Kěxí wǒmen zhōngyú lái dào yīgè jùhào
窗外不願飛的蜂鳥 也在哀悼
chuāngwài bù yuàn fēi de fēngniǎo yě zài āidào
城市再也不會聽到 我們爭吵
chéngshì zài yě bù huì tīngdào wǒmen zhēngchǎo
你會不會少了一點煩惱
nǐ huì bù huì shǎole yīdiǎn fánnǎo

回到十二年前 回憶就在眼前
huí

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...