G.E.M. 鄧紫棋 - Don't Force It 別勉強 Lyrics 歌詞 with Pinyin


G.E.M. 鄧紫棋 - Don't Force It 別勉強 (Bie Mian Qiang) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 鄧紫棋別勉強歌詞
Singer: G.E.M. 鄧紫棋

Album: City Zoo 摩天動物園

Title:  別勉強 (Bie Mian Qiang)

English Title: Don't Force It


無所謂一開始誰先愛上了誰
Wúsuǒwèi yī kāishǐ shuí xiān ài shàngle shuí
也別追究最後誰先放棄了誰
yě bié zhuījiù zuìhòu shuí xiān fàngqìle shuí
再相愛的刺猬 越抱緊越心碎
zài xiāng'ài de cìwèi yuè bào jǐn yuè xīn suì
只能怪我們不是天生一對
zhǐ néng guài

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...