G.E.M. 鄧紫棋 - City Zoo 摩天動物園 Lyrics 歌詞 with Pinyin


G.E.M. 鄧紫棋 - City Zoo 摩天動物園 (Mo Tian Dong Wu Yuan) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 鄧紫棋 摩天動物園 歌詞
Singer: G.E.M. 鄧紫棋

Album: City Zoo 摩天動物園

Title:  摩天動物園 (Mo Tian Dong Wu Yuan)

English Title: City Zoo


傳說在伊甸 原始的愛沒有欺騙
chuánshuō zài yī diàn yuánshǐ de ài méiyǒu qīpiàn
簡樸過每一天 人們彼此真心一片
jiǎnpǔguò měi yītiān rénmen bǐcǐ zhēnxīn yīpiàn
心跟著獨特節奏跳
xīn gēnzhe dútè jiézòu tiào
臉掛著橘色嘴巴笑
liǎn guàzhe jú sè

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...