JJ Lin 林俊傑 - Wonderland Lyrics 歌詞 with Pinyin


JJ Lin 林俊傑 - Wonderland Lyrics 歌詞 with Pinyin | 林俊傑 Wonderland 歌詞
Singer: JJ Lin 林俊傑

Album: Wonderland 

Title: Wonderland 

English Title: Wonderland 


慢慢的睜開眼
Màn man de zhēng kāi yǎn
熟悉的即視感
shúxī de jí shì gǎn
完全不需要語言
wánquán bù xūyào yǔyán
好像哪裡見過⾯
hǎoxiàng nǎlǐ jiànguò miàn

是光陰的背叛
shì guāngyīn de bèipàn
⽣鏽了熟悉感
shēng xiùle shúxī gǎn
誰的臉孔不黯淡
shuí de liǎn kǒng bù àndàn
沒有情緒的干旱
méiyǒu

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...