Rachel Liang 梁文音 - Zhuan Zhe 轉折 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Rachel Liang 梁文音 - Zhuan Zhe 轉折 Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Rachel Liang 梁文音
Album: 副駕駛座的風景
Title: 轉折 (Zhuan Zhe)
English Title:

存在陰影背後 像在幸福途中
Cúnzài yīnyǐng bèihòu xiàng zài xìngfú túzhōng
曬傷的正面有些痛 太美滿了
shài shāng de zhèngmiàn yǒuxiē tòng tài měimǎnle

我學會的承受 必須比你還多
wǒ xuéhuì de chéngshòu bìxū bǐ nǐ hái duō
要的不相同 會震動
yào de bù xiāngtóng huì zhèndòng
卻變成裂縫 美好在崩落
què biànchéng lièfèng

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...