Qi Wei 戚薇 - Di San Ren Heng 第三人稱 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Qi Wei 戚薇 - Di San Ren Heng 第三人稱 Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Qi Wei 戚薇
Album: 第三人稱
Title: 第三人稱 (Di San Ren Heng)
English Title:

他想知道那是誰
Tā xiǎng zhīdào nà shì shuí
為何總沉默寡言
wèihé zǒng chénmòguǎyán

人群中也算搶眼
rénqún zhōng yě suàn qiǎngyǎn
搶眼的孤獨難免
qiǎngyǎn de gūdú nánmiǎn

快樂當然有一點
kuàilè dāngrán yǒu yīdiǎn
不過寂寞更強烈
bùguò jìmò gèng qiángliè

難過時候不流淚
nánguò shíhòu bù liúlèi
流淚也不算傷悲
liúlèi yě bù

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...