Puff Kuo 郭雪芙 - I Love You Lyrics 歌詞 with Pinyin


Puff Kuo 郭雪芙 - I Love You Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Puff Kuo 郭雪芙
Album: I Love You
Title: I Love You
English Title: I Love You

愛 月光染白大海
Ài yuèguāng rǎn bái dàhǎi
愛 像個小孩
ài xiàng gè xiǎohái
愛 靠在你的胸懷
ài kào zài nǐ de xiōnghuái
愛 一起發呆
ài yīqǐ fādāi

你好像個天才
nǐ hǎoxiàng gè tiāncái
把我的日常破壞
bǎ wǒ de rìcháng pòhuài
讓回家的路變海
ràng huí jiā de lù biàn hǎi
天天都在期待
tiāntiān dū zài qídài

I love you
I

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...