Niko Sun 孫子涵 - Jiang Zhuang 獎狀 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Niko Sun 孫子涵 - Jiang Zhuang 獎狀 Lyrics 歌詞 with Pinyin
Singer: Niko Sun 孫子涵
Album: 心上認 (The Voice Within My Heart)
Title: 獎狀 (Jiang Zhuang)
English Title:

最近這幾週 總覺得缺點智商
Zuìjìn zhè jǐ zhōu zǒng juédé quēdiǎn zhìshāng
什麼最緊要 提醒過還是會忘
shénme zuì jǐnyào tíxǐngguò háishì huì wàng
心在別的地方 叫他專心他不要
xīn zài bié dì dìfāng jiào tā zhuānxīn tā bùyào
想某人的微笑 丟人到一直想
xiǎng mǒu rén de wéixiào diūrén dào yīzhí

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...