Nana Lee 李千娜 - Thank You 謝謝你 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Nana Lee 李千娜 - Thank You 謝謝你 (Xie Xie Ni) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Nana Lee 李千娜
Album: 愛到站了
Title: 謝謝你 (Xie Xie Ni)
English Title: Thank You

每當我手機響 心總噗通噗通的跳
Měi dāng wǒ shǒujī xiǎng xīn zǒng pūtōng pūtōng de tiào
期待是你傳來 一堆一堆甜蜜訊號
qídài shì nǐ chuán lái yī duī yī duī tiánmì xùnhào
我只會傻傻笑 是心情低落的解藥
wǒ zhǐ huì shǎ shǎxiào shì xīnqíng dīluò de jiě yào
有一種幸福它叫做依靠
yǒu yīzhǒng xìngfú tā jiàozuò

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...