Karen Mok 莫文蔚 - 半生緣 (我們在這里相遇) Lyrics 歌詞 with Pinyin


Karen Mok 莫文蔚 - 半生緣 (我們在這里相遇) / (Half a Lifelong Romance: Here Is Where We Meet) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Karen Mok 莫文蔚
Album: 半生緣 (我們在這里相遇)
Title: 半生緣 (Ban Sheng Yuan)
English Title: Half a Lifelong Romance: Here Is Where We Meet

後半從前半分裂
Hòubàn cóng qiánbàn fēnliè
人生是連環失竊
rénshēng shì liánhuán shīqiè
你愛的不告而別
nǐ ài de bù gào ér bié
一生是多長時間
yīshēng shì duō cháng shíjiān

啊啊啊啊啊 啊啊
a a a a

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...