Joker Xue 薛之謙 - Reckless 肆無忌憚 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Joker Xue 薛之謙 - Reckless 肆無忌憚 (Si Wu Ji Dan) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger :Joker Xue 薛之謙
Album: Reckless 肆無忌憚
Title: 肆無忌憚 (Si Wu Ji Dan)
English Title: Reckless

角色精湛主題略荒誕
Juésè jīngzhàn zhǔtí lüè huāngdàn
理由太短是讓人不安
lǐyóu tài duǎn shì ràng rén bù'ān
疑信參半卻無比期盼
yí xìn cānbàn què wúbǐ qī pàn
你的慣犯圓滿~
nǐ de guànfàn yuánmǎn ~
別讓糾纏顯得孤單
bié ràng jiūchán xiǎndé gūdān
你肆無忌憚 你急著鬧翻
nǐ sìwújìdàn nǐ jízhuó

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...