Joker Xue 薛之謙 - The Mute 啞巴 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Joker Xue 薛之謙 - The Mute 啞巴 (Ya Ba) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Joker Xue 薛之謙
Album: The Mute 啞巴
Title: 啞巴 (Ya Ba)
English Title: The Mute

我們都遷就嘴巴
Wǒmen dōu qiānjiù zuǐbā
我們都憋著真話
wǒmen dōu biēzhe zhēn huà
我們都讓愛先發芽
wǒmen dōu ràng ài xiān fāyá

我們會接受懲罰
wǒmen huì jiēshòu chéngfá
有一個變成啞巴
yǒu yīgè biànchéng yǎbā
越退讓越不會表達
yuè tuìràng yuè bù huì biǎodá

所有的安靜都是人造的冷清
suǒyǒu de ānjìng dōu shì

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...