Diana Wang 王詩安 - Good Times Lyrics 歌詞 with Pinyin


Diana Wang 王詩安 - Good Times Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Diana Wang 王詩安
Album: Good Times
Title: Good Times
English Title: Good Times

Aah~
曾經的我們很年輕 很天真的心
céngjīng de wǒmen hěn niánqīng hěn tiānzhēn de xīn
因為小事而高興 活得率性
yīnwèi xiǎoshì ér gāoxìng huó dé shuài xìng
We don’t really care (花樣年華)
We don’t really care (huāyàng niánhuá)
We don’t really care (不想長大)
We don’t really care (bùxiǎng

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...