Alina Cheng 鄭茵聲 - Straw 稻草 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Alina Cheng 鄭茵聲 - Straw 稻草 (Dao Cao) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Alina Cheng 鄭茵聲
Album: Straw 稻草
Title: 稻草 (Dao Cao)
English Title: Straw

擁抱 這時候擁抱
Yǒngbào zhè shíhòu yǒngbào
不需要言語 打擾
bù xūyào yányǔ dǎrǎo
時間彷彿被停格三秒
shíjiān fǎngfú bèi tíng gé sān miǎo

驕傲 你為我驕傲
jiāo'ào nǐ wèi wǒ jiāo'ào
彎起的嘴角 抵消
wān qǐ de zuǐjiǎo dǐxiāo
所有折騰和考驗
suǒyǒu zhēteng hé kǎoyàn
從心微笑
cóng xīn wéixiào

好在有一根稻草
hǎo zài

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...