Zhou Shen 週深 - Wu Guan 無關 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Zhou Shen 週深 - Wu Guan 無關 Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Zhou Shen 週深
Album: Wu Guan 無關
Title: 無關 (Wu Guan)
English Title:

不習慣 漸漸成習慣
Bù xíguàn jiànjiàn chéng xíguàn
其中的悲歡 該如何清算
qízhōng de bēi huān gāi rúhé qīngsuàn
從平凡 到歸於平凡
cóng píngfán dào guīyú píngfán
中間的絢爛 總是短暫
zhōngjiān de xuànlàn zǒng shì duǎnzàn

裝作與愛你無關
zhuāng zuò yǔ ài nǐ wúguān
用沿路的闌珊
yòng yánlù de lánshān
換歲月的平凡
huàn suìyuè de

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...