Tia Lee 李毓芬 - We Should Have 早應該 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Tia Lee 李毓芬 - We Should Have 早應該 (Zao Ying Gai) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Tia Lee 李毓芬
Album: We Should Have 早應該
Title: 早應該 (Zao Ying Gai)
English Title: We Should Have

我們早應該聊聊心事
Wǒmen zǎo yīnggāi liáo liáo xīnshì
早應該彼此坦白在 愛離開之前
zǎo yīnggāi bǐcǐ tǎnbái zài ài líkāi zhīqián
才停在 耳邊的呢喃 卻飛得好遠好遠
cái tíng zài ěr biān de nínán què fēi dé hǎo yuǎn hǎo yuǎn一眨眼 只好假裝遺忘
yī zhǎyǎn zhǐhǎo jiǎzhuāng

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...