Shi Shi 孫盛希 - Almost 自然凋謝 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Shi Shi 孫盛希 - Almost 自然凋謝 (Zi Ran Diao Xie) Lyrics 歌詞 with Pinyin
Singer: Shi Shi 孫盛希
Album:  Almost 自然凋謝
Title: 自然凋謝 (Zi Ran Diao Xie)
English Title:  Almost

一條街 兩個人 想說話卻又無言
Yītiáo jiē liǎng gèrén xiǎng shuōhuà què yòu wú yán
越交心 孤單越是明顯
yuè jiāoxīn gūdān yuè shì míngxiǎn
懂對方那條線 還是不禁會跨越
dǒng duìfāng nà tiáo xiàn háishì bùjīn huì kuàyuè
是我們太熟悉 或是太隨便
shì wǒmen tài shúxī huò shì tài suíbiàn

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...