Rachel Liang 梁文音 - Hai Hao 還好 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Rachel Liang 梁文音 - Hai Hao 還好 Lyrics 歌詞 with Pinyin
Singer: Rachel Liang 梁文音
Album: Hai Hao 還好
Title: 還好  (Hai Hao)
English Title:

幸虧是那麼平和
Xìngkuī shì nàme pínghé
才沒有再見不舒服
cái méiyǒu zàijiàn bú shūfú
後來散了 各忙各的
hòulái sànle gè máng gè de

未來的路已重新詮釋
wèilái de lù yǐ chóngxīn quánshì
那些過不去的事都淡出
nàxiē guòbuqù de shì dōu dànchū
再親密過 也會生疏
zài qīnmìguò yě huì shēngshū

還好 我們都沒吝惜給彼此祝福
hái hǎo wǒmen

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...