Qui Feng Ze 邱鋒澤 - The Girl 那個她 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Qui Feng Ze 邱鋒澤 - The Girl 那個她 (Na Ge Ta) Lyrics 歌詞 with Pinyin

Singer: Qui Feng Ze 邱鋒澤

Album: The Girl 那個她

Title: 那個她 (Na Ge Ta)

English Title: The Girl
還是會抬頭看 夕陽的落下


Háishì huì táitóu kàn xīyáng de luòxià


還是會望著窗 細雨下得 好孤單

háishì huì wàngzhe chuāng xì yǔ xià dé hǎo gūdān

手中的輕狂呀 和年少呀 給了哪個她

shǒuzhōng de qīngkuáng ya hé niánshào ya gěile nǎge tā

飄蕩的回憶呀 和故事呀 閉眼 一剎 去哪

piāodàng

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...