Pu Shu 朴樹 - Ping Fan Zhi Lu 平凡之路 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Pu Shu 朴樹 - Ping Fan Zhi Lu 平凡之路 Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Pu Shu 朴樹
Album: Ping Fan Zhi Lu 平凡之路
Title: 平凡之路 (Ping Fan Zhi Lu)
English Title:

徘徊著的 在路上的 你要走嗎 via via
Páihuáizhe de zài lùshàng de nǐ yào zǒu ma via via
易碎的 驕傲著 那也曾是我的模樣
yì suì de jiāo'àozhe nà yě céng shì wǒ de múyàng
沸騰著的 不安著的 你要去哪  via via
fèiténgzhe de bù'ānzhe de nǐ yào qù nǎ  via via
謎一樣的 沉默著的 故事你真的在聽嗎
mí yīyàng de

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...