Nathan Hartono 向洋 - 愛超級電源 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Nathan Hartono 向洋 - 愛超級電源 (Ai Chao Ji Dian Yuan) Lyrics 歌詞 with Pinyin
Singer: Nathan Hartono
Album: 愛超級電源
Title: 愛超級電源 (Ai Chao Ji Dian Yuan)
English Title:

閃著光,大眼水亮,好閃
Shǎnzhe guāng, dà yǎn shuǐ liàng, hǎo shǎn
迷人香,完美臉龐,佔據我雙眼
mírén xiāng, wánměi liǎnpáng, zhànjù wǒ shuāng yǎn
小宇宙,為你,悄然,停留
xiǎoyǔzhòu, wèi nǐ, qiǎorán, tíngliú
超越時空,等著你
chāoyuè shíkōng, děngzhe nǐ
完美到我快死去
wánměi dào wǒ kuài

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...