Men Envy Children 小男孩樂團 - We Are Lyrics 歌詞 with Pinyin


Men Envy Children 小男孩樂團 - We Are Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Men Envy Children 小男孩樂團
Album: We Are
Title: We Are
English Title: We Are

Wo oh oh oh~

分不清是興奮 或者是緊張
fēn bù qīng shì xīngfèn huòzhě shì jǐnzhāng
上場前的心跳 加速已破表 yeah
shàngchǎng qián de xīntiào jiāsù yǐ pò biǎo yeah
拋開昨日勝利 失敗或沮喪
pāo kāi zuórì shènglì shībài huò jǔsàng
重新整備迎向 已 歸零的戰場
chóngxīn zhěngbèi yíng xiàng yǐ guī líng de

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...