Kim 那對夫妻 - I Love You 我愛妳彭拉昆 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Kim 那對夫妻 - I Love You 我愛妳彭拉昆 (Wo Ai Ni Peng La Kun) Lyrics 歌詞 with Pinyin
Singer: Kim 那對夫妻
Album: I Love You 我愛妳彭拉昆
Title: 我愛妳彭拉昆 (Wo Ai Ni Peng La Kun)
English Title: I Love You

愛是什麼 妳愛什麼
Ài shì shénme nǎi ài shénme
妳愛著我 我懂
nǎi àizhe wǒ wǒ dǒng
你懂什麼 愛怎麼說
nǐ dǒng shénme ài zěnme shuō
愛不愛我 愛問我
ài bù ài wǒ àiwèn wǒ

喔 我很愛妳 我會疼妳
ō wǒ hěn ài nǎi wǒ huì téng nǎi
我的目的 就要寵壞妳
wǒ de mùdì jiù yào

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...