Khalil Fong 方大同 - Ten Reasons Lyrics 歌詞 with Pinyin


Khalil Fong 方大同 - Ten Reasons Lyrics 歌詞 with Pinyin
Singer: Khalil Fong 方大同
Album: Ten Reasons
Title: Ten Reasons
English Title: Ten Reasons

你總願意陪我宅
Nǐ zǒng yuànyì péi wǒ zhái
我沒梗你一樣開懷
wǒ méi gěng nǐ yīyàng kāihuái
你熱了我喜歡的菜
nǐ rèle wǒ xǐhuān de cài
默契 都在 不需要猜
mòqì dōu zài bù xūyào cāi
You 感動很直接 笑著看世界 給我不同視野
You gǎndòng hěn zhíjiē xiàozhe kàn shìjiè gěi wǒ bùtóng shìyě
我的知覺 被你制約 想跟你分享喜怒哀樂每個

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...