Jason Zhang 張傑 - Ru Ge 如歌 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Jason Zhang 張傑 - Ru Ge 如歌 Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Jason Zhang 張傑
Album: Ru Ge 如歌
Title: 如歌 (Ru Ge)
English Title:

謝時間拈了眉頭的霜花
Xiè shíjiān niānle méitóu de shuāng huā
謝滄桑 喂飽思念的馬
xiè cāngsāng wèi bǎo sīniàn de mǎ
謝綿長情話 投射了天涯
xiè miáncháng qínghuà tóushèle tiānyá
帶我去小小紅塵醉一下
dài wǒ qù xiǎo xiǎo hóngchén zuì yīxià

謝那句再見讓你害怕
xiè nà jù zàijiàn ràng nǐ hàipà
謝狹路 讓相逢不能罷
xiè xiá lù ràng

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...