Habib Syech Abdul Qadir AsSegaf Ya Hanana Chiord


Am
Dzoharoddiinul muayyad
G Am
bidzhuhuurin nabi ahmad (2x)

G Am
Ya hana na nabi muhammad
G Em G
dzalikal fadhlu minallah

Am
Ya hana nan ya hannanan
G Am
Yahanna nan ya hannanan

Reff :G
Khusho bissab’il matsani
F Em
wa hawa luthfal ma’ani
G
ma lahu fil kholqi tsani
F Em
wa a’laihi anzalallah

Am
Ya hana na yahanna na
G Am
Ya hanana yahanna na

Reff: G
Min makkatillamma dzohar
F Em
liajlihin syaqqal qomar
G
Waf takhorot aalu mudhor
F Em
bihi ala kullil anami

Am
Ya hana na ya hana na
G Am
Ya hana na ya hana na

Reff :G
Athyabunnasi kholqon
F Em
wa ajallunnasi khuluqon
G
dzikruhu ghorbaw wa syarqon
F Em
saa iruw walhamdu lillah

Am
Ya hana na ya hana na
G Am
Ya hana na ya hana na

Reff :G
Shollu a’la khoiril anami
F Em
al musthofa badrittamami
G
shollu a’laihi wasallimu
F Em
yasyfa’ lana yaumazzihami

Am
Ya hana na ya hana na
G Am
Ya hana na ya hana na

Bookc
Admin

Hopefully the information we provide can be useful.

Related Article

Press ESC to close